Diagnostyka

Przez długi czas do rozpoznania choroby trzewnej było konieczne wykonanie trzech biopsji jelita cienkiego wykazujących: zanik kosmków jelita przed wprowadzeniem leczenia dietetycznego (pierwsza biopsja) i po prowokacji glutenem (trzecia biopsja) oraz regenerację kosmków w czasie ścisłego przestrzegania diety bezglutenowej (druga biopsja). Obecnie zgodnie z nowymi zaleceniami do rozpoznania choroby nie jest bezwzględnie konieczne spełnienie powyższych warunków. Zmiana ta była spowodowana wprowadzeniem do diagnostyki badań serologicznych. Badaniami tymi są:
  • przeciwciała przeciwretikulinowe (ARA) w klasie IgA i IgG,
  • przeciwciała przeciwgliadynowe (AGA) w klasie IgA i IgG,
  • przeciwciała przeciwko endomysium (EMA) także w klasie IgA i IgG, uważane za bardzo czuły (100%) i swoisty (99%) marker choroby,
  • wykryte w ostatnim czasie przeciwciała w klasie IgA przeciwko transglutaminazie tkankowej.
Dugopisy Reklamowe Wizytwk :: Obiekty Spa :: Tanie Noclegi :: Przewozy Gorzw :: Sklep Bezglutenowy :: Nieruchomoci Gorzw